Köszöntő
Bemutatkozás
Grafológia
A grafológia előnyei
Szolgáltatások
Referenciák
Vélemények
Árjegyzék


 Cím: 1027 Budapest,
 Margit krt. 50-52.

 Tel: 06 (1) 201-79-80

 E-mail-cím:  grafologia@ibisz.hu

Mildner

Testfestő Oktatás és Rendezvényszervezés

A Kristály program

"Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége" (Robert Half)
Üdvözlöm Honlapomon!

Engedje meg, hogy röviden bemutassam cégemet, az IBISZ-C Kft-t, mely 1997-ben alakult. Mildner Katalin vagyok, több mint 12 éve foglalkozom grafológiával és társtudományaival. Központi tevékenységem a grafológia személyiségfeltáró módszerével történő munkatárs kiválasztás, szakvélemény készítés és humán tanácsadás.

Legfőbb céljaim:

 • Képviselni a grafológia magasan képzett szakmai szintjét.
 • Igazolni grafológia sokrétű alkalmazhatóságát és hitelességét.
 • Elősegíteni mind önmagunk mélyebb megismerését, mind az emberi erőforrásokkal való tervszerű gazdálkodást.

Módszereim:

 • A megszerzett pszichológiai, szociológiai, pedagógiai ismereteim ötvözése, beépítése a grafológiai analízisbe.
 • Tárgyilagos, szakszerű, tapintatos közlésmód alkalmazása.
 • Egyéni - testre szabott tanácsadás előnyben részesítése.
 • Elmélyült, pontos, megbízható munkavégzés.

Amit nem vállalok:

 • Tekintve az emberi lélek összetettségét, nem végzek nagyszámú, felületes, "futószalag" elemzéseket.
 • Nem alkalmazok érdeklődés felkeltését célzó rövid, néhány szavas jellemzést.

Végzettségek, iskolák és szakmai konferenciák, ahol részt vettem:

 • Grafológia Intézet: okleveles grafológusképzés
 • Eszterházy Károly Főiskola: szociálpedagógus képzés
 • Miskolci Bölcsész Egyesület: pszichológusképzés
 • Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Mentálhigiénés Egyesület: személyközpontú terapeutaképzés
 • V. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem 1999. december
 • Nemzetközi Grafológiai Konferencia, Budapest, 1999. április
 • Grafo-pszicho-morbo analízis haladó tanfolyam 2000. május (MTSZ)
 • VI. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2001. november
 • VIII. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2004. június
 • C. G. Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület, Budapest, 2004. október
 • X. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2006. október
 • XI. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2007. október
 • XII. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2009. április
 • XIII. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem, Budapest, 2009. szeptember

A grafológia társtudományaiban való jártasságaim

Pszichológia: személyiséglélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, pszicho-diagnosztika, pszichoszomatika, klinikai pszichológia, személyiségzavarok, pszichiátria, neurológia, pszichoterápia, mentálhigiéné stb.

Pszichológiai teszt-ismeret: Szondi-teszt, Weschler-féle intelligencia teszt (MAWI), TAT, Lüscher/színteszt, Rorschach, Coch/Fa rajz teszt, PFT frusztrációs teszt, Metamorfózis-teszt, Szó-asszociációs teszt, Konfliktuskezelési teszt, Winnicott-teszt, Goodenough-teszt.

Szociológia: szociológiai módszertan, társadalom szerkezet, szervezetszociológia, szociálpolitika, családszociológia, nevelésszociológia, jogszociológia, település és városszociológia stb.

Szociális munka: szociális munka egyénekkel, krízisintervenció, szociális munka családokkal, közösségi szociális munka, GYELV-analízis, Jövőműhely-módszer, Humán-öko-rendszer elemzés stb.

Pedagógia: neveléselmélet, oktatáselmélet, fejlesztőpedagógia, gyógypedagógia, drámapedagógia, játékpedagógia, társadalmi beilleszkedési zavarok stb.