Köszöntő
Bemutatkozás
Grafológia
A grafológia előnyei
Szolgáltatások
Referenciák
Vélemények
Árjegyzék


 Cím: 1027 Budapest,
 Margit krt. 50-52.

 Tel: 06 (1) 201-79-80

 E-mail-cím:  grafologia@ibisz.hu

Mildner

Testfestő Oktatás és Rendezvényszervezés

A Kristály program

Mi a grafológia?

Tudományos alapok és vizsgálati módszerek

Gyerekkorunkban megtanultunk írni.
Vajon miért nem ugyanolyan a kézírásunk, mint akkor?
Mindannyiunk kézírása eltér a tanult modelltől:
- ez az oka a grafológia létezésének...

"Minden mozdulatunk felfedi mivoltunkat."

A grafológia a kézírás objektív méréseken alapuló elemzése, mely képes feltárni az adott személy egyéni karakterét, jellemét, viselkedését. Mint bármely más személyiségteszt, széles körű tapasztalatok összegzéséből alakult ki. A tudományos kutatások összegyűjtött vizsgálati eredményeit szisztematikus rendszerbe foglalták. Így a grafológusok, mint bármely más viselkedéstudomány művelői, objektív módon kontrollált keretek között gyakorolják szakmájukat.

A grafológia az író kéz mozgásaiban meglévő dinamikai különbségeket és az állandó karaktervonásokra utaló jegyeket vizsgálja. A grafológus az írómozdulatokat, mint papírra kerülő testbeszéd jeleit értelmezi és analizálja.

Kézírás-agyírásA kézírás egyedülálló lenyomata a személyiségnek, mely rögzített formában képes elénk tárni az individuum egészének működését. Írásunk egyedi és állandó sajátosságokat hordoz és tükrözi a külső és belső hatásokra adott egyéni reakcióinkat.

A kézírás összetett ideg- és izomműködés eredménye, melyet bonyolult, magasabb rendű agyműködés hoz létre. Feltételes reflexláncokon alapuló irányított mozgás, mely fokozatosan automatizálódik, készség szintre emelkedik. A kézírás sajátos dinamizmust, eltérő individualitást, s e mellett mindenkire jellemző viszonylagos állandóságot hordoz.

Néhány baleset kapcsán még világosabbá vált a kutatók előtt, hogy a kézírás tulajdonképpen "agyírás". Ennek felismeréséhez olyan esetek járultak hozzá, amikor valakinek az íráshoz használt kezét maradandó sérülés érte, e miatt az írás szerepét a másik kéz, a láb vagy akár a száj vette át. Ilyenkor az írómozdulatokban ugyanazok az egyénre jellemző mozgásformák és alapvető tendenciák jelentek meg, mint az előzőleg írt kézírásokban. Az egyénre jellemző sajátosságot tehát az agyi és idegrendszeri struktúra határozza meg.

A kézírás – mint kifejező mozgás – tudattalan elemekre utaló jegyeket is tartalmaz, és mint irányított mozgás, a személyiség tudatos feladatmegoldásának sajátos tükre. Személyi sajátosságunk belekerül minden tevékenységünkbe, megjelenik testünk dinamikájában, így a kézírásban is, ami a szakértői szemnek értelmezhetővé válik.

A tudományos grafológia fejlődésére nagy hatást gyakoroltak napjaink agy-, és idegrendszer kutatásai. Néhány grafológus, akik egyben orvosok vagy pszichiáterek is, agyfiziológiai nézőpontból vizsgálták az írásfolyamatot. Mivel a kézírás mozgások nyoma a papíron, megbízhatóan regisztrálja az emberi mozdulatokat. A kézírás tükrözi fiziológiai folyamatainkat, mely jelzi a központi idegrendszer, a belső elválasztású mirigyek, az izomfeszültség működését valamint ezek eltéréseit, zavarait.

Világszerte grafológusok, orvosok, pszichológusok, pszichiáterek nemzetközi konferenciákon gyűlnek össze, hogy megosszák egymással tudományos tapasztalataikat az általuk vizsgált speciális témakörökben.

AláírásAz aláírásunk olyan egyedi, mint az ujjlenyomatunk. Az aláírás – mint az individuum lenyomata - hosszú ideje a legtöbb társadalomban elfogadott hitelesítési forma, mely azonosítóként szolgál számos üzleti tranzakcióban. Az aláírás törvényesen elfogadott hitelesítő szerepet tölt be minden okiraton, hivatalos dokumentumon, szerződésen, amivel a résztvevő felek igazolják azonosságukat. Az aláírás hamisítás minden társadalomban bűncselekménynek számít, ami súlyos büntetőjogi eljárást von maga után.

Hogyan dolgozik a grafológus?

A grafológus hiteles munkájához elengedhetetlenül szükséges átfogó, sokrétű pszichológiai ismeret. Ezen belül is pszichoanalitikus elméleti tudás, projektív teszt-ismeret, interperszonális modellek, motiváció kutatások eredményeinek ismerete, valamint a kép,- betű,- és térszimbolikai, fejlődés-lélektani, személyiség-lélektani, pszicho-diagnosztikai felkészültség, szociálpszichológiai megközelítések és az én-védő mechanizmusok ismerete.

Mindezek ismeretében a grafológus egyedülállóan sokrétű, megalapozott személyiségképet tud készíteni „pusztán” a kézírásból. Vizsgálati módszerei mérésekre, azok eredményeinek statisztikai besorolására, a grafometriára épül. A kézírás mérhető elemeinek vizsgálatához vonalzó, szögmérő, nagyító, mikroszkóp, statisztikai karton használata szükséges.

Az analitikus munka során a grafológus hozzávetőlegesen 130 írásjellemző alapos vizsgálatát végzi el, majd az eredmények tükrében az ismétlődő és együtt járó tendenciákhoz hozzárendeli a személyiségjellemzőket. Mivel nincs két egyforma kézírás, minden ember más-más jellemzőket és eltérő kombinációkat alkalmaz kézírásában. Összetettsége folytán - az írásjellemzők mérésétől a személyiségkép megfogalmazásig - sok esetben napok, akár 12-48 óra tiszta munkaidő szükséges egy analízis elkészítéséhez.