Köszöntő
Bemutatkozás
Grafológia
A grafológia előnyei
Szolgáltatások
Referenciák
Vélemények
Árjegyzék


 Cím: 1027 Budapest,
 Margit krt. 50-52.

 Tel: 06 (1) 201-79-80

 E-mail-cím:  grafologia@ibisz.hu

Mildner

Testfestő Oktatás és Rendezvényszervezés

A Kristály program

1.) Előszűrés
2.) Munkaerő kiválasztás
3.) Grafológia a csapat-építésben
4.) Grafológia a vezető kiválasztásban
5.) Rendezvény grafológia

1. Előszűrés
Első lépés a kiválasztásban

Nézzünk mögé!

Előszűrés - Nézzünk mögé!A kiválasztás első fázisában ajánlatos igénybe venni, amikor nagyszámú jelentkező közül kell eldönteni, hogy kiket érdemes interjúra hívni.

Önnek nincs más dolga, mint a beérkezett kézzel írt önéletrajzokat és motivációs leveleket eljuttatni cégemhez. Rövid időn belül kiderül, kik azok, akikre nem érdemes Önnek időt, energiát és pénzt áldoznia, mert nem felelnek meg az elképzeléseinek.

Mit tartalmaz a grafológiai előszűrés?

Az Ön által fontosnak tartott jellemzők meglétének értékelését. A jelölt 10-15 személyiségjellemzőinek vizsgálatát a kompetencia kérdőívben szereplő kívánalmaknak megfelelően. Táblázatos formában, rövid és áttekinthető képet ad az illeszkedés főbb pontjairól, az egyezőségek és eltérések mértékéről.

Az előszűrés ára személyenként 12 ezer forint + ÁFA

2. Munkaerő kiválasztás

Grafológia a munkaköri illeszkedés, beválás előrejelzésére

Munkaerő kiválasztásA kiválasztás közbülső fázisában nyújthat nagy segítséget, amikor az interjúztatás, vagy az önéletrajzban szereplők alapján több alkalmasnak tűnő jelölt közül nehéz kiválasztania az Ön elképzeléseinek megfelelő embert.

A pályázók kézírása alapján feltárja a legfőbb erősségeket, azokat a területeket és személyiség jellemzőket, melyek az adott munkaköri kívánalmaknak megfelelnek. Az illeszkedésen túl rámutat a jelölt gyengébb pontjaira, fejlesztendő területeire, valamint a motiválhatóság kérdéseire is. (Hozzávetőlegesen 80 személyiségjellemző vizsgálatát érinti az analízis)

Mit tartalmaz az elemzés?

Öt lényeges terület átfogó vizsgálatát foglalja magában:

 1. Gondolkodás: szervezés, koncentráció, kreativitás, rugalmasság, fejlődés stb.
 2. Munkavégzés: hatásfok, teljesítmény jellege, energizáltság, csapatszellem stb.
 3. Motivációk: célok, törekvések, mozgatórugók, értékorientációk, jutalomigény.
 4. Kapcsolati élet: alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, kommunikáció stb.
 5. Néhány érzelmi jellemző: * akarat, céltudat, kitartás, érzelmi stabilitás stb.

*Az analízis nem vizsgálja a jelölt magánéletét és intim szféráját érintő kérdéseket, kizárólag az adott munkakörhöz kapcsolódó érzelmi viszonyulását (pl. lelkesíthetőség, frusztrációs tolerancia, elköteleződés, kudarctűrés stb.)

Mire van szükség a grafológiai elemzéshez?

 • Írásminta: A4-es lapra elhelyezett, minimum tíz sort tartalmazó kézzel írt szöveg, aláírással ellátva
 • Hozzájárulás: írásos engedély a kézírás készítőjétől a grafológiai elemzéshez. A jelöltet tájékoztatni kell, hogy kézírását grafológus vizsgálja, amihez beleegyezését írásban célszerű az írásminta hátoldalán feltüntetni.
 • Néhány adat: a résztvevő életkora, neme, íráshoz használt kezének és esetleges szemproblémáinak feltüntetése.

Mit kell Önnek tennie?

A grafológiai elemzés megrendeléséhez Megrendelőlap letölthető innen, a megbízási szerződést az első személyes konzultáció keretében írjuk alá. Igény szerint megrendelheti a testre szabott díjmentes tulajdonság-listát.

A munkaerő kiválasztás díja: 35 ezer forint + ÁFA/fő

A grafológiai elemzéshez megrendelőlap letöltése:
LetöltésMicrosoft Word Formátum (DOC): 31kB
LetöltésAdobe Acrobat Formátum (PDF): 108kB

3. Grafológia a csapat-építésben

Személyes beállítottság és a munkaköri lehetőségek összhangja

Ki milyen szerepet betöltésére alkalmas az Ön csapatában?

Csapatépítés - együttműködő csoportA belső erőforrások optimális hasznosítása az, ha mindenki képességeinek megfelelő funkciót láthat el.

A grafológia személyiségfeltáró módszere lehetővé teszi a csapattagok átfogó és sokoldalú vizsgálatát, mely pszichológiai, szervezetszociológiai és vezetési ismeretket foglal magában.

Mire ad választ a grafológiai elemzés?

Egyénenként – csoporttagonként:

 • Az egyes tagok sajátos
  képességeinek feltárását.
 • Egyéni korlátok és lehetőségek megvilágítását. (Önismeret)
 • A tagok legalkalmasabb team-szerepeinek meghatározását.

A csoport egészére nézve:

 • Ki miben hasznos a csoport számára?
 • Milyen a csoport összetétele team-szerepek szempontjából?
 • Mindenki a saját képességeinek megfelelő munkát végzi-e?
 • Van-e hatáskörét túllépő személy a csapatban?
 • Van-e betöltetlen team funkció a csoportban?
 • Van-e a funkciók között egyensúly?
 • Mindenki betölti-e természetes szerepét a teamben?
 • Vannak-e alulfoglalkoztatott tagok a csoportban?
 • Megférnek-e egymással a hatáskörök, van-e rivalizálás?
 • Feladatjelleg alapján van-e hangsúly eltolódás a csapatban?
 • Mi hátráltatja a csoport a gördülékenységét? Stb.

Mit tartalmaz az elemzés?

Minden csoporttag 6-8 oldalas értékelést kap, mely a személyiségvizsgálaton túl áttekintést ad a team-szerepekről, és a hozzá legközelebb álló szerepek lényegi elemeiről. Ezáltal a tagok önismereti és csapat-építési ismeretek birtokába jutnak.
Ezen kívül írásos összefoglaló készül a csoportműködés egészére nézve, hatékonyságot növelő kombinációk feltüntetésével és tanácsadással.

Az analízis ára: 38 ezer forint + ÁFA/ fő

4. Grafológia a vezető kiválasztásban
"A vezetés annak művészete, hogyan bírhatsz rá másokat, hogy saját akaratukból tegyék azt, amit megítélésed szerint meg kell tenniük." ( Vance Packard)

Vezető kiválasztásA vezető kiválasztás átfogó, sokoldalú és elmélyült szakmai felkészültséget igénylő felelősségteljes és időigényes munka. Tekintve összetettségét és bizalmi jellegét, kizárólag előzetes személyes konzultáció alapján készítek vezetői alkalmassági vizsgálatot a kézírásból.

Az analízis 130 személyiségjellemző vizsgálatára terjed ki, közülük néhány példa:

 • tervezői, szervezői képesség
 • magabiztosság, autonómia
 • mások motiválásának képessége
 • tárgyalás-technika
 • stressz-kezelés / kudarctűrés
 • motivációk, jutalom igény
 • mentális jellemzők (intelligenciától a kreativitás fokáig)
 • időgazdálkodás - energiaszabályozás
 • szabálykövetés foka
 • felelősségtudat, kötelességtudat
 • döntőképesség
 • konfliktuskezelési módok stb.

Az elemzés a személyiségkép mellett grafikus profilt és tanácsadási részt is tartalmaz.

Az analízis díja: 60.000 Ft+ÁFA

5. Rendezvény grafológia

Adjon tartalmas élményt vendégeinek a grafológia izgalmas világával!

Céges rendezvényeken a résztvevők számára lehetőség nyílik a kézírásuk vizsgálatára személyes megbeszélés keretében. A konzultáció egyénenként általában 10-15 percet vesz igénybe.

Előnyei:

Party-grafológia
 • A grafológia reklámlehetőséget hordoz az Ön
  cége számára.
 • Alkalmas az Ön cége termékeinek
  népszerűsítésére.
 • Konferenciákon emeli az Ön standjának
  látogatottságát.
 • Céges rendezvényen, fogadáson növeli az Ön
  vendégeinek elégedettségét.
 • Alternatív program, mely színes, tartalmas
  élményt
  nyújt az érdeklődőknek.

Felhasználható az alábbi eseményeken:

Party, céges ünnepség, fogadás, bál, dolgozói- és családi nap, vezetői találkozó, vevőtalálkozó, gálaest, kiállítás, konferencia, kongresszus vagy egyéb céges rendezvény esetén egyaránt.

A grafológiai szolgáltatás minden rendezvényen nagy érdeklődésnek örvend, és széleskörű látogatottságot élvez. Szakmai felkészültségem és tizenéves tapasztalatom alapján garantálom Önnek a szolgáltatás kiváló minőségét.

Kérem, tekintse meg a Referenciákat!